AS144s
ZRNOVÉ
FAO 400
Sliážne
AS144s
FAO 400
  • Registračné skúšky

        Vydal ÚKSÚP v roku 2017

 

  • Vynikajúci pre BPS

        Kvôli vysoko výnosnýmurodám a                fermentačným vásledkom

  • Vysoká a listnatá rastlina

        S pevnou stonkou a veľkým klasom

Šlachtitel odporúča

  • Výsev od 63.000 do 70.000 rastlín/ha v optimálnych  podmienkach

  • Výsev od 62.000 do 67.000 rastlín/ha v horších podmienkach

  • Hustota výsevu medzi rastlinami od 19-21 cm

  • Excelentné výsledky dosahuje pri zavlažovaní

  • Pestovať ako krmivo pre dobytok

  • Pestovať pre výrobu bioplynu

Hybrid je určený pre výrobu kvalitnej kukuričnej siláže z celej rastliny. AS 144 S je najskorší hybrid so skupiny LEAFYmax.

 

V poloprevádzkových pokusoch na Slovensku v roku 2019 mal tento hybrid až 20 listov z čoho až 12 nad šúľkom. Šúľok je postavený nízko, je veľmi veľký s mäkkým zrnom a je charakteristický pomalým uvoľňovaním vlahy.

 

V dobrých podmienkach môže mať 2 plnohodnotné klasy. Spojenie nadpriemernej listnatosti a veľkých klasov má za výsledok výrobu stráviteľnejšej a energetický cennejšej siláže.

 

Vysoká zberová výnosnosť, vynikajúca stráviteľnosti celej rastliny, s dostatočným obsahom škrobu a výborné fermentačné výsledky predurčujú tento hybrid k maximálnemu využitiu. AS 144 S nakŕmi dobytok aj bioplynovú stanicu.

Copyright © 2020 Lucagra, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Webstránku vytvoril IAMVARG.com