AS5M11
ZRNOVÉ
FAO 470
ZRNOVÉ
AS5M11
FAO 470
  • Tolerantný zlým klimatickým podmienkam 

 

  • Adaptívny na rôzne pôdy

  • Typická dvojšúlkovosť

Šlachtitel odporúča

  • Výsev od 64.000 do 72.000 rastlín/ha v optimálnych  podmienkach

  • Výsev od 61.000 do 68.000 rastlín/ha v horších podmienkach

  • Hustota výsevu medzi rastlinami od 20-22 cm

  • Odporúčame pestovať na zrno

AS 5M11 patrí do skupiny stredne neskorých až neskorých hybridov na zrno.

 

Tento hybrid sa v ťažkých a stresových podmienkach výroby vyznačuje svojou toleranciou na nedostatok vlahy a vystaveniu vysokým teplotám.

 

Má vysokú veľmi pevnú stonku odolnú voči zlomu a poliehaniu.

 

Šúľky sú postavené stredne vysoko s uniformitou so 14- 16 rodov veľkého červenožltého zrna. Pre tento hybrid je typická formovanie dvoch šúľkov.

 

AS 5M11 sa vie výborne adaptovať všetkým podmienkam pestovania. Vďaka svojmu neskorému dozrievaniu sa v prípade potreby môže pozbierať na siláž.

Copyright © 2020 Lucagra, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Webstránku vytvoril IAMVARG.com