Lucagra-silazne-kukurice-osiva.jpg
AS 144 S
Leafy-Max-logo-Lucagra.png

Floury Leafy Hybrid

FAO 400

  • RADY K PESTOVANIU : 

  • výsev od 63.000 do 72.000 rastlín/ha v optimálnych podmienkach

  • výsev od 62.000 do 67.000 rastlín/ha v horších podmienkach

  • hustota výsevu medzi rastlinami od 19-21 cm

  • excelentné výsledky dosahuje pri zavlažovaní

  • pestovať ako krmivo pre dobytok

  • pestovať pre výrobu bioplynu

  • neodporúčame pestovať na zrno

Registračné skúšky 

Vydal ÚKSÚP v roku 2017

Vynikajúci pre výorbu mlieka

Kvôli vyššiemu obsahu stráviteľného škrobu

Vynikajúci pre BPS

Kvôli vysoko výnosným úrodám a fermentačným výsledkom

Hybrid je určený pre výrobu kvalitnej kukuričnej siláže z celej rastliny. AS 144 S je najskorší hybrid so skupiny LEAFYMax.

 

Po druhej sezóne pestovania na Slovensku potvrdzuje tento hybrid, že vo svojej skupine FAO si ťažko hľadá konkurenta.

 

Jeho výška a potenciál rastu 12 a viac listov nad šúľkom má za výsledok percentuálne navýšenie úrod na vašich parcelách. Šúľok je postavený nízko až stredne, je veľmi veľký s mäkkým zrnom a je charakteristický pomalým uvoľňovaním vlahy.

 

V dobrých podmienkach môže mať 2 až 3 plnohodnotné šúľky. Spojenie nadpriemernej listnatosti a veľkých šúľkov má za následok výrobu stráviteľnejšej a energeticky cennejšej siláže.

 

Je to hybrid s maximálnym využitím, vďaka vynikajúcej stráviteľnosti celej rastliny a vysokým obsahom škrobu. Vysoká výnosnosť a výborné fermentačné výsledky potvrdzujú jeho vysoký rozsah využiteľnosti. AS 144 S nakŕmi dobytok aj bioplynovú stanicu.