Lucagra-silazne-kukurice-osiva.jpg
NS 3014

FAO 380

  • RADY K PESTOVANIU : 

  • výsev od 71.000 do 75.000 rastlín/ha v optimálnych podmienkach

  • hustota výsevu medzi rastlinami od 18-20 cm

  • odporúčame pestovať na zrno

  • pre pestovanie na siláž zvýšte výsev o 5 až 10 000 rastlín/ha

Vysoká tolerancia na sucho

Veľké zrno s tenkým vretenom

NS 3014 je stredne neskorý hybrid, ktorý sa vyznačuje predovšetkým dobrými výsledkami pri pestovaní za menej priaznivých podmienok.

 

V predošlých rokoch preukázal toleranciu na sucho, v ťažkých pôdach a vo veterných oblastiach. Šúľky majú 14-16 radov zŕn typu konský zub.

 

Nasadenie šúľkov je stredne vysoko. Priemerná hmotnosť 1000 zŕn je 360 g.

 

Pri zvýšenom výseve rastlín je tento hybrid možné pestovať aj na siláž. V minulej sezóne bol prvý krát pestovaný na Slovensku a teda sledovaný v našich klimatických podmienkach. Pôvod šľachtiteľa je zo Srbska.