Lucagra-silazne-kukurice-osiva.jpg
AS 5M11

FAO 470

RADY K PESTOVANIU : 

  • výsev od 65.000 do 70.000 rastlín/ha v optimálnych podmienkach

  • hustota výsevu medzi rastlinami od 20-22 cm

  • odporúčame pestovať na zrno a CCM

Tolerantný k zlým klimatickým podmienkam

Adaptabilný na rôzne pôdy

Typická dvojšúľkovosť

AS 5M11 patrí do skupiny neskorých hybridov na zrno. Tento hybrid sa v ťažkých a stresových podmienkach výroby vyznačuje svojou toleranciou na nedostatok vlahy a vystaveniu vysokým teplotám a suchu.

 

Má vysokú veľmi pevnú stonku odolnú voči poliehaniu. Šúľky sú postavené stredne vysoko, s uniformitou so 14- 16 radmi veľkého červenožltého zrna. Pre tento hybrid je typické formovanie dvoch šúľkov.

 

AS 5M11 sa vie výborne adaptovať všetkým podmienkam pestovania. Odporúčame ho predovšetkým pestovať na zrno alebo na delený zber, t.j. CCM.