Lucagra-silazne-kukurice-osiva.jpg
AS 334

FAO 380

  • RADY K PESTOVANIU : 

  • výsev od 70.000 do 76.000 rastlín/ha v optimálnych podmienkach

  • hustota výsevu medzi rastlinami od 18-20 cm

  • odporúčame pestovať na zrno

Odolný vijačke kukuričnej

Veľké úrody zrna

Rýchly a ľahký zber

AS 334 má silný a pevný koreňový systém. Je to nízka rastlina, ktorej šúľok je postavený nízko až v strede, čo umožňuje ľahký a rýchly zber z menším množstvom pozberových zvyškov. Tým šetrí prevádzkové náklady pestovateľa.

 

Šúľok je vyplnený do konca so 16 – 18 radov hlbokého zrna a veľmi tenkého vretena. Zrno je charakteristické červenými pásmi po bokoch. Skleslé listene v čase zberu zabezpečujú, že zrno veľmi rýchlo púšťa vodu.

 

Zdravotný stav rastliny a šúľka je výborný ako aj tolerancia na stresové podmienky. Tento hybrid taktiež preukázal dobrú odolnosť na vijačku kukuričnú. Klasy patria do skupiny FIX a preto pre pestovanie tohto hybridu platia rovnaké odporúčanie výsevu ako pri AS 201. V minulej sezóne bol pestovaný na 14 miestach na Slovensku na celkovej výmere 230 ha.