Lucagra-silazne-kukurice-osiva.jpg
AS 5M43

FAO 580

RADY K PESTOVANIU : 

  • výsev od 65.000 do 70.000 rastlín/ha v optimálnych podmienkach

  • hustota výsevu medzi rastlinami od 20-22 cm

  • odporúčame pestovať na zrno a CCM

Dobrá odolnosť voči vijačke kukuričnej

Dobre púšťa vlahu zo zŕn

hybrid, ktorý patrí do najnovšej generácie AS Hibridov s vysokým potenciálom úrodnosti. Šúľky majú veľké zrná, ktoré sú vsadené do tenkého vretena. Väčšinou sú tvorené z 18tich radov zŕn.

 

Rastlina ako taká je vysoká a šúľky sú umiestnené v strednej výške. Tento hybrid sa vyznačuje dobrou toleranciou voči vijačke kukuričnej, ale aj rôznym chorobám šúľku.

 

AS 5M43 je adaptabilný rôznym podmienkam, ale odporúčame ho pestovať s intenzívnymi poľnohospodárskymi postupmi.

 

Šúľky patria do skupiny FIX a preto pre pestovanie tohto hybridu platí rovnaké odporúčanie výsevu pre navýšenie úrody ako pri AS 201.