Lucagra-silazne-kukurice-osiva.jpg
POKUS 
2020

​REGIÓN TOPOLČIANSKO

V tabuľke možete vidieť výsledky z interného pokusu Lucagra v roku 2020. Realizovaný bol v regióne Topolčiansko. V tomto pokuse boli skúšané nové odrody kukurice pre Slovensko v rozsahu FAO od 330 do 450. 

Kukurice-pokus-2020-lucagra-topolciansko