Lucagra-silazne-kukurice-osiva.jpg
NS 3022

FAO 360

  • RADY K PESTOVANIU : 

  • výsev od 71.000 do 75.000 rastlín/ha v optimálnych podmienkach

  • hustota výsevu medzi rastlinami 17-19 cm

  • pre pestovanie na siláž zvýšte výsev o 5 až 10 000 rastlín/ha

  • odporúčame pestovať na zrno

Vyšľachtený v Srbsku

Nová generácia hybridu

Stredne skorý hybrid

NS 3022 je posledný hybrid v našom portfóliu z kategórie stredne skorý.

 

Vzchádzaním a rastom ho zaraďujeme do tejto kategórie, dozrievaním by sme ho ale mohli zaradiť aj do skupiny stredne neskorý.

 

Pôvodom je zo Srbska a registrovaný a schválený pre pestovanie v Európskej únii bol v Slovinsku. Šúľky tohto hybridu majú 16-18 radov zŕn.

 

Pre zrná je typické žlto-oranžové sfarbenie, s typom konský zub. Ako predplodina mu vyhovuje najmä pšenica.

 

Rastlina je stredne vysoká s elastickou stonkou a listami smerujúcimi k metline.