BARUN
  • 2 radový ozimný jačmeň 

  • Stredne skorá odroda 

  • Sladovnícka kvalita 

  • Ozimný sladovnícky jačmeň 

Barun je jednou z najviac zastúpených odrôd ozimného dvojradového jačmeňa z výberového programu Poľnohospodárskeho Inštitútu Osijek. 

Táto odroda bola schválená na sladovnícke účely. Nachádza sa na zelenej listine spoločnosti Heineken a bola schválená pre Chorvátsko. 

Vyznačuje sa optimálnym obsahom dusíkatých látok v zrne. V parametri „Podiel zrna nad sitom 2,5 x 20 mm“ dosahuje štandardne hodnoty nad 90 %. 

Cennými vlastnosťami tejto odrody sú tolerancia k najbežnejším chorobám a suchu. Má nízke, pevné a pružné steblo odolné voči poliehaniu. Veľké rovnomerné zrno. 

Výška a stabilita úrody sa potvrdila v širokej oblasti jej pestovania. HTZ 46 – 48 g. Odporúčaný výsev 220 – 250 kg/ha.