Lucagra-silazne-kukurice-osiva.jpg
OS 4014

FAO 450

RADY K PESTOVANIU : 

  • výsev od 70.000 do 75.000 rastlín/ha v optimálnych podmienkach

  • hustota výsevu medzi rastlinami od 18-20 cm

  • odporúčame pestovať na zrno

Nová generácia hybridu

Pôvod hybridu Chorvátsko

Produkcia mlieka 29 247 kg/ha

(monitoring silážnych kukuríc 2020 FEED LAB, s.r.o.)

OS 4014 je hybrid novej generácie, ktorý vďaka svojej genetike ponúka možnosť pestovania na zrno ale aj na siláž.

 

Rastlina je stredne vysoká a dobre olistená. Stonku má pevnú odolnú voči poliehaniu. Šúľky majú 16 - 18 radov zŕn s výraznou zrnitosťou a na rastline sú nasadené stredne vysoko.

 

Sú väčšie a majú valcovitý tvar. Počas niekoľkých rokov testovania sa preukázal mimoriadnou adaptabilitou na rôzne podmienky výroby, podnebia a pôdy. Minulú sezónu bol testovaný aj na Slovensku.