OS 3114

FAO 330.
Hybrid na hlavný jarný, ale aj následný výsev po raži na senáž.
  • Typ zrna: konský zub
  • Na suché zrno
  • Výborný kŕmny hybrid
  • Počet riadkov zŕn v šúľku 16 – 18
  • Hustota výsevu medzi rastlinami 18 - 19 cm
  • Odporúčaný výsevok 75 – 79 x 1000 klíčivých zŕn/ha

Novší skorý hybrid primárne určený na produkciu suchého zrna. Vyznačuje sa širokou adaptabilitou. Od svojho uvedenia na trh dosahuje vynikajúce výsledky takmer vo všetkých výrobných oblastiach v Chorvátskej republike, v Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku a samozrejme aj u nás na Slovensku.

Má stredne vysokú robustnú stonku s bujnými listami s vysokou toleranciou k poliehaniu. Jeho stredne veľký kompaktný šúľok je nasadený stredne vysoko na rastline. Vďaka relatívne krátkemu vegetačnému obdobiu a rýchlemu uvoľňovaniu vlahy pri dozrievaní je okrem hlavnej sejby na jar veľmi vhodný aj ako hybrid na skorú následnú sejbu, pri ktorej v bežných a optimálnych podmienkach dokáže dať úrodu podobnú úrode z jarnej sejby.

*výsledky úrod v t/ha.

Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
Úvod