Slnecnica-RD-V-Kapusany-TAURUS-Lucagra-o
SLNEČNICA

Vďaka partnerstvu s Inštitútom poľných a zeleninových plodín NS Seme v Srbsku, ktorý má vyše 80 ročnú históriu sme rozšírili naše portfólio aj o slnečnicu. 

 

V minulej sezóne sme na Slovensku testovali niekoľko odrôd slnečnice s rôznym typom technológie pestovania. Všetky odrody sa prejavili ako prispôsobivé našim klimatickým podmienkam. Sledovali sme vzchádzanie, celý vegetačný proces a zdravotný stav jednotlivých odrôd. 

 

Do našej ponuky sme vybrali odrody, ktoré budú atakovať tie najvyššie ciele a výnosy z pestovania, ktoré požadujete. Teší nás, že spolu pri pestovaní  „ tohoto slnka na poli“ zažijeme veľa spoločných úspechov. O príhovor k pokusu sme požiadali agronóma Adriana Bariho z RD Veľké Kapušany, ktorému týmto ďakujeme za jeden z vykonaných pokusov. 

Názor agronóma
RD Veľké Kapušany

“Slnečnicu pestujem už niekoľko rokov a v  sezóne 2020  som po dohode so spoločnosťou Lucagra s.r.o. založil pokus slnečnice s deviatimi odrodami všetkých typov (konvenčné, Expres, CL a CLP). 

 

Skúšali sme, ako budú nové srbské odrody reagovať na naše pôdne a klimatické podmienky a v neposlednom rade sme sledovali dosiahnutie najvyššej úrody. Rozdiely u jednotlivých odrôd bolo vidieť hneď od začiatku vegetácie. Rozdielna výška rastlín, ich zdravotný stav, naklonenie úborov, dozrievanie a veľkosť nažiek (HTS). 

 

Pozitívne hodnotím olejnatosť všetkých odrôd, ktorá bola od 47% až po 50%. Najvyššiu úrodu 4,16 t/ha dosiahla odroda slnečnice NS RONIN, ktorú v budúcom roku zaradím aj do osevného postupu. 

 

Z Expres slnečníc by som vyzdvihol odrodu ANABELA SU s úrodou 3,03 t/ha s obsahom oleja 50,1 %. Z pomedzi Clearfield slnečníc bol zaujímavý stredne neskorý hybrid NS TAURUS s dobrým zdravotným stavom. 

 

Musím vyzdvihnúť aj prístup ľudí z Lucagra, ktorý pravidelne navštevovali a kontrolovali porast”.

 

 

Adrián Bari - agronóm RD Veľké Kapušany

Poloprevádzkový pokus RD Veľké Kapušany. Dátum sejby 20.4.2020. Zber 25.9.2020. Predplodina pšenica ozimná.

 • Slnecnica-NS-Ronin-Lucagra-osiva-Slovens
 • Slnecnica-RD-Velke-Kapusany-NS-Oliva-Luc

  NS OLIVIA

 • Slnecnica-RD-V-Kapusany-Anabela-SU-Lucag

  ANABELA SU

 • SLnecnica-NS-Sumo-SU-RD-V-Kapusany-Lucag

  NS SUMO SUN

 • Slnecnica-RD-V-Kapusany-TAURUS-Lucagra-o

  NS TAURUS

 • Slnecnica-NS-SMARAGD-Lucagra-osvia-Slove

  NS SMARAGD

Copyright © 2020 Lucagra, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Webstránku vytvoril IAMVARG.com