AS 144S

FAO 400
  • Registračné skúšky (Vydal ÚKSÚP v roku 2017)
  • Vynikajúci pre výorbu mlieka (Kvôli vyššiemu obsahu stráviteľného škrobu)
  • Vynikajúci pre BPS (Kvôli vysoko výnosným úrodám a fermentačným výsledkom)

Hybrid je určený pre výrobu kvalitnej kukuričnej siláže z celej rastliny. AS 144 S je najskorší hybrid so skupiny LEAFYMax. Jeho výška a potenciál rastu 12 a viac listov nad šúľkom má za výsledok percentuálne navýšenie úrod na vašich parcelách. Šúľok je postavený nízko až stredne, je veľmi veľký s mäkkým zrnom a je charakteristický pomalým uvoľňovaním vlahy. V dobrých podmienkach môže mať 2 plnohodnotné šúľky. Spojenie nadpriemernej listnatosti a veľkých šúľkov má za následok výrobu stráviteľnejšej a energeticky cennejšej siláže. Je to hybrid s maximálnym využitím, vďaka vynikajúcej stráviteľnosti celej rastliny a vysokým obsahom škrobu. Vysoká výnosnosť a výborné fermentačné výsledky potvrdzujú jeho vysoký rozsah využiteľnosti. AS 144 S nakŕmi dobytok aj bioplynovú stanicu.

Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
Úvod