LeafyMax

LEAFY Max silážne hybridy  je druh silážnych kukuríc, ktorý je za posledných 5 rokov na trhu EÚ uznaný ako jedinečné riešenie pre pestovateľov kukurice na siláž.
LEAFY v preklade z angličtiny znamená  listnatý.
FLOURY znamená múčny.

Hybridy s označením LEAFY Max sú špeciálne určené pre prípravu vysoko kvalitnej siláže.

FLOURY LEAFY hybridy majú rovnakú charakteristiku stavby rastliny ako LEAFY. Rozdiel medzi nimi je, že FLOURY LEAFY hybridy majú vyšší obsah stráviteľného a pre bachor dostupného škrobu na výrobu mlieka. Približne 25 % zŕn na každom šúľku má úplne múčne zrno. Zostávajúcich 75 % je zložených z normálneho typu LEAFY zŕn.

Názov LEAFY vznikol na základe génu, ktorý ovplyvňuje formovanie (rast) 12 a viac listov nad šúľkom, čo nie je prípad pri obyčajných hybridoch. Na obrázku môžete vidieť v ktorej časti vznikajú dodatočné listy v porovnaní s klasickým hybridom. Každá časť štruktúry rastliny LEAFY Max silážnych hybridov prešla procesom šľachtenia tak, aby uspokojila potreby výrobcov mlieka. Fermentačné výsledky ukázali, že  LEAFY Max hybridy majú veľký prínos aj pre výrobcov bioplynu.

LEAFY Max silážne hybridy vám ponúkajú možnosť produkovať väčšie množstvo kvalitného mlieka z hektára, čo automaticky znamená zvýšenie profitability produkcie mlieka a zároveň udržiavať dobrý zdravotný stav  hospodárskych zvierat. Potvrdzujú to aj výsledky z monitoringu silážnych kukuríc z roku 2020 – 2022, ktoré boli realizované spoločnosťou FEEDLAB s.r.o..
Habitus samotných rastlín je predurčený dosahovať nadpriemerné tonáže pozbieraných a posekaných rastlín pri priamom zbere z poľa.

Jedinečnosť LEAFY Max silážnych hybridov

•    hybridy zamerané na maximálnu intenzifikáciu profitability z hektára pri pestovaní siláže
•    zníženie nákladov na výrobu 1 tony vysokokvalitnej siláže

Vďaka čomu?

•    výrazné zvýšenie produkcie siláže z hektára
•    dostatočne dlhé zotrvanie v optimálnej sušine
•    vysoký výnos stráviteľnej vlákniny a škrobu
•    nadpriemerný počet listov nad šúľkom 12 a viac = znásobený fotosyntetický potenciál rastliny
•    dodatočné listy umožňujú väčšiu produkciu cukru, ktorý sa v šúľku mení na škrob
•    vysoký potenciál na výrobu bioplynu
•    veľká odolnosť na sucho
•    vynikajúca stabilita, habitus rastliny – vysoká odolnosť voči poliehaniu
•    nadpriemerná výška a listnatosť zamedzuje prepúšťaniu svetla do porastu čo zabezpečuje čistý porast až do zberu