OS 378

FAO 350.
Hybrid s dobrou adaptabilitou.
  • Typ zrna: konský zub
  • Na suché zrno
  • Výborný kŕmny hybrid
  • Počet riadkov zŕn v šúľku 16 – 18
  • Hustota výsevu medzi rastlinami 18 - 19 cm
  • Odporúčaný výsevok 75 – 79 x 1000 klíčivých zŕn/ha

Hybrid určený na produkciu suchého zrna so širokou adaptabilitou. Vyznačuje sa vysokou klíčivosťou a energiou klíčenia a rýchlym a rovnomerným počiatočným rastom. Pravidelne dáva stabilné a pre svoju FAO skupinu vysoké úrody zrna. Má nízku a silnú robustnú stonku s veľmi dobrou toleranciou na poliehanie a rozkonáreným koreňovým systémom.

Kratší, valcovitý šúľok, je umiestnený stredne vysoko a pevne prichytený k stonke. Tento hybrid má veľmi vysokú toleranciu voči najbežnejším chorobám a dobrú adaptabilitu na rôzne pôdne a klimatické podmienky pestovania.

Vykazuje obzvlášť vysokú toleranciu v podmienkach zníženej dostupnosti vody a vysokých teplôt vzduchu v čase opeľovania a nalievania zrna.

*výsledky úrod v t/ha.

Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
Úvod