PRKOS

    Aj napriek tomu, že ide o jarnú odrodu jačmeňa, odroda veľmi dobre toleruje sejbu aj na jeseň. Vyznačuje sa vysokým úrodovým potenciálom nad 7,5 t/ha. Má vysoký podiel zrna nad sitom 2,5 x 20 mm, t.j. 90 – 94%, a aj preto je určená prednostne pre potreby sladovníckeho priemyslu. Steblo je nízke, dorastá v priemere do výšky 75 cm, je pevné, elastické a dobre odolné proti poliehaniu. Zrnoveľké, výborne tvarované s jemne zvrásnenými plevami svetložltej farby a  optimálnym rozsahom dusíkatých látok 10 – 12%. Odroda má vysokú toleranciu proti najrozšírenejším chorobám jačmeňa. Dosahuje vysoké a stabilné úrody zrna aj v suchších podmienkach. V súčasnosti prebieha jej testovanie v sladovni Lycos – Trnavské Sladovne, spol. s r.o.

    V optimálnych podmienkach doporučujeme výsevok 220 – 250 kg/ha v závislosti od HTZ osiva.

    Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
    Úvod