MAXIM

  • 2 radový ozimný jačmeň
  • Stredne neskorá odroda
  • Pôvod Chorvátsko

Maxim je uznávaná odroda, ktorá sa pestuje vo viacerých krajinách v rámci EU, ale aj mimo nej. Preukázal mimoriadnu adaptabilitu a stabilitu výnosov v rôznych výrobných oblastiach. Je určený primárne na kŕmne účely. Má približne 86 cm dlhé, silné a elastické steblo, s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Klas je vzpriamený a hustý s dlhými osinami. Vyznačuje sa veľmi dobrým prezimovaním, výrazným odnožovaním a vysokou odolnosťou proti nepriaznivým vplyvom klimatických zmien. Je tolerantný proti širokému spektru naj-bežnejších chorôb jačmeňa. Priemerná HTZ je 50 g. Odporúčaný výsevok 210 – 220 kg/ha. V tomto roku ju ponúkame už zo slovenského množenia.

Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
Úvod