PREDATOR

  • 2 radový ozimný jačmeň
  • Stredne skorá kŕmna odroda
  • Registrovaný pre EÚ 2020

Novinkou v našom portfóliu v kategórii ozimného jačmeňa, je vysokoúrodná odroda PREDATOR s mimoriadnou prispôsobivosťou rôznym výrobným podmienkam a technológiám. Preukázala mimoriadnu adaptabilitu a rekordné výnosy v intenzívnom poľnohospodárstve, ale zaujala výsledkami aj v náročnejších podmienkach a na pôdach s nižšou úrodnosťou. Má približne 84 cm dlhé, silné a elastické steblo, s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Klas je vzpriamený a hustý s dlhými osinami. Vyznačuje sa veľmi dobrým prezimovaním, výrazným odnožovaním a vysokou odolnosťou proti nepriaznivým vplyvom klimatických zmien. Je tolerantný proti širokému spektru najbežnejších chorôb jačmeňa. Priemerná HTZ je 50 g. Odporúčaný výsevok 200 – 220 kg/ha.

V sezóne 2023 k dispozícii z chorvátskeho množenia.

Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
Úvod