VULKAN

  • Osinatá letná - ozimná pšenica
  • Stredne skorá odroda
  • Pekárenská kvalita A/E

Vulkan je už na Slovensku niektorým pestovateľom známy. Táto odroda bola vždy hodnotená pozitívne vďaka jej stabilite a adaptabilite pri pestovaní. V sezóne 2021 sa už pestovala okrem pokusov aj na bežných pestovateľských plochách v rôznych lokalitách na Slovensku. Zaujímavé je jej rýchle a pravidelné vzchádzanie v lepších rovnako aj horších podmienkach. Má dobrú zimu vzdornosť, ktorá sa prejavuje aj na jej veľmi dobrom odnožovaní. Výnosový potenciál je vysoký s priemernou HTZ 42 g. Je to staršia, ale stále veľmi obľúbená odroda vo viacerých štátoch Európskej únie. Prie-merná výška stebla je 78 cm s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Vhodná pre pestovateľov s vyšším výskytom zveri v katastri. V tom-to roku ju ponúkame už zo slovenského množenia.

Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
Úvod