DRAVA 404

FAO 420.
Univerzálne použitie vo všetkých výrobných oblastiach.
  • Typ zrna: konský zub
  • Na suché zrno aj siláž
  • Výborný na kŕmenie
  • Počet riadkov zŕn v šúľku 16 – 18
  • Hustota výsevu medzi rastlinami 19 - 20 cm
  • Odporúčaný výsevok 71 – 75 x 1000 klíčivých zŕn/ha

Trojúčelový hybrid: na suché zrno vďaka rýchlemu uvoľňovaniu vlhkosti pri dozrievaní, na CCM vďaka veľkému a kvalitnému zrnu a na siláž vďaka veľkej rastlinnej hmote a výbornému pomeru medzi rastlinnou hmotou a zrnom.

Vysoká, statná, intenzívne zelená listnatá stonka je veľmi tolerantná voči poliehaniu. Má veľký, hore uzavretý valcový šúľok. Má vysokú klíčivosť a energiu klíčenia. Rovnako je veľmi dobre tolerantná voči najbežnejším chorobám.

Vďaka svojmu univerzálnemu účelu je tento hybrid využiteľný vo všetkých častiach Slovenska samozrejme s prihliadnutím na potrebnú dĺžku vegetácie.

*výsledky úrod v t/ha.

Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
Úvod