BARUN

  • Ozimný 2-radový sladovnícky jačmeň
  • Stredne skorá odroda
  • Registrovaný pre EÚ 2011
  • Sladovnícka kvalita

Barun je jednou z najviac zastúpených odrôd ozimného dvojradového jačmeňa z výberového programu Poľnohospodárskeho Inštitútu Osijek. Táto odroda bola schválená na sladovnícke účely. Nachádza sa na zelenej listine spoločnosti Heineken v Chorvátsku. Viaceré slovenské sladovne ho zaradili do svojej výroby. Vyznačuje sa  optimálnym obsahom dusíkatých látok v zrne. V parametri „Podiel zrna nad sitom 2,5 x 20 mm“ dosahuje štandardne hodnoty nad 90%. Cennými vlastnosťami tejto odrody sú tolerancia proti najbežnejším chorobám a suchu. Nízke, pevné a pružné steblo sú predpokladom odolnosti proti poliehaniu. Výška a stabilita úrody sa potvrdila v širokej produkčnej oblasti jeho pestovania, predovšetkým na východe SR, kde sme zaznamenali výnosy aj blízko 9t/ha. Odporúčaný výsev 220 – 250 kg/ha.

V sezóne 2023 k dispozícii zo slovenského množenia.

Začnite písať, aby sa Vám začali zobrazovať výsledky vyhľadávania.
Úvod